Η γυναίκα μου βάζει το αγαπημένο της πράγμα στο στόμα της πουλί μου