Η παχουλή τσούλα δοκιμάζει ένα τεράστιο και λατρεύει να ακούσει την κραυγή της