Άτακτη τσούλα γραφείου που δίνει μια κρυφή κορύφωση με τα καλούδια της που κατεβάζει τα μαχαίρια